طراحی سایت بین المللی

طراحی سایت بین المللی
در این مطلب نکاتی در مورد طراحی سایت بین المللی میخواهیم مورد بررسی قرار بدهیم:

اغلب سایت پروژه های بین المللی به چند زبان نیاز به طراحی دارند.

همچنین سایت های بین المللی برای طراحی ظاهر سایت اهمیت بسیاری میدهند. و طراحی پیکسل پرفکت  (pixel perfect )  توقع دارند.

در زیر نمونه کارهایی که مالک پروژه مجموعه همکار ،تهران سایت و برنامه نویس خانم تباری بوده را ارائه کردیم.

فهرست